قیمت بلیط اتوبوس ایرانشهر کهنوج

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رحمت آباد بم, بم, جیرفت, کهنوج

شنبه

1400/07/03 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا۴۴نفره

26 صندلی خالی

700,000 ریال

630,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, جیرفت, کهنوج

شنبه

1400/07/03 ساعت 17:00

اتوکار: مارال ۲۵نفره وی آی پی

11 صندلی خالی

1,000,000 ریال

900,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, جیرفت, کهنوج

شنبه

1400/07/03 ساعت 18:00

اتوکار: مارال ۲۵نفره وی آی پی

15 صندلی خالی

1,000,000 ریال

900,000 ریال

      تاریخ حرکت