قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال ایلام

شرکت شماره هفت عدل ایلام

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 10:30

اتوکار: VIPتخت شوهمراه باشارژراختصاصی وپک بهداشتی و۱۷نفرفاصله اجتماعی

11 صندلی خالی

1,250,000 ریال

مروارید پیما زاگرس ایلام نمایندگی سفر گستر

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 14:30

اتوکار: (VIP (25مارالتخت شوباپک بهداشتی

17 صندلی خالی

1,250,000 ریال

ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 15:00

اتوکار: VIP17 نفره باپک بهداشتی(فاصله گذاری شده)

17 صندلی خالی

1,250,000 ریال

سؤالات متداول ایلام تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس ایلام تهران

      تاریخ حرکت