قیمت بلیط اتوبوس بابلسر مشهد

شعبه شرکت همسفرچابکسواران بابلسر

بابلسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 14:30

اتوکار: ولوو بی ۹ وی ای پی

0 صندلی خالی

1,500,000 ریال

شرکت شماره دو پی ام تی بابلسر

بابلسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا
undefined

1 صندلی خالی

870,000 ریال

شرکت شماره دو پی ام تی بابلسر

بابلسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 16:00

اتوکار: بی ۹ وی ای پی با شارژراختصاصی
همراه داشتن ماسک الزامیست

0 صندلی خالی

1,500,000 ریال

      تاریخ حرکت