قیمت بلیط اتوبوس بابل اهواز

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 11:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، 09118110027/32279732

25 صندلی خالی

2,370,000 ریال

گیتی پیما

بابل -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 11:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، 01132041979-32042004

10 صندلی خالی

2,370,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 11:32

اتوکار: Scania VIP 2+1
09118110027/32279732

0 صندلی خالی

2,370,000 ریال

      تاریخ حرکت