قیمت بلیط اتوبوس بابل شیراز

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 13:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
09118110027/32279732

7 صندلی خالی

2,350,000 ریال

2,232,500 ریال
سير و سفر

تلفن رزرو بليط 01132271000 -> شيراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 15:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)

4 صندلی خالی

2,350,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 15:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
تلفن رزرو بلیط 01132279732 - 09118110027

8 صندلی خالی

2,350,000 ریال

سؤالات متداول بابل شیراز

سؤالات متداول بلیط اتوبوس بابل شیراز

      تاریخ حرکت