قیمت بلیط اتوبوس بجستان مشهد

گیتی نورد بجستان

بجستان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 07:20

اتوکار: Volvo B7R MKII 2+2 / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع، همراه مدیرپاسخگو*09156603830

15 صندلی خالی

340,000 ریال

گیتی نورد بجستان

بجستان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 12:30

اتوکار: Scania 2+2 / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع، همراه مدیرپاسخگو*09156603830

25 صندلی خالی

340,000 ریال

گیتی نورد بجستان

بجستان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 15:15

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1 / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع، همراه مدیرپاسخگو*09156603830

25 صندلی خالی

510,000 ریال

      تاریخ حرکت