قیمت بلیط اتوبوس بروجرد تهران

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), قم, تهرود

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 07:00

اتوکار: اسکانیاvipمارال۳۲نفره
5درصد تخفیف

21 صندلی خالی

750,000 ریال

پیک صبا بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

استان تهران, احمدآباد(تهران ), کهریزک, واوان, قم

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا مارال

26 صندلی خالی

570,000 ریال

541,500 ریال
ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), قم, تهرود

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیامارال
ترمینال شهرداری بروجرد

26 صندلی خالی

570,000 ریال

سؤالات متداول بروجرد تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس بروجرد تهران

      تاریخ حرکت