قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال بروجرد

رويال سفر

ترمينال شرق بروجرد -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 09:30

اتوکار: VIP 25 نفره مانيتور دار

17 صندلی خالی

720,000 ریال

رويال سفر

ترمينال شرق بروجرد -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 14:00

اتوکار: VIP 25 نفره مانيتور دار

2 صندلی خالی

720,000 ریال

شرکت شماره يک ایران پیما بروجرد

بروجرد -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 16:00

اتوکار: تک صندلی
همراه باماسک/دستکش/پدالکلی

32 صندلی خالی

580,000 ریال

سؤالات متداول بروجرد تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس بروجرد تهران

      تاریخ حرکت