قیمت بلیط اتوبوس بروجرد تهران

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), قم, تهرود

شنبه

1400/07/24 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیامارال

27 صندلی خالی

570,000 ریال

پیک صبا بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

استان تهران, احمدآباد(تهران ), کهریزک, واوان, قم

شنبه

1400/07/24 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا مارال

35 صندلی خالی

570,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), قم, تهرود

شنبه

1400/07/24 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیامارال
ترمینال شهرداری بروجرد

39 صندلی خالی

570,000 ریال

      تاریخ حرکت