قیمت بلیط اتوبوس بروجرد قم

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), تهرود, قم

شنبه

1400/07/24 ساعت 11:00

اتوکار: اسکانیاvipمارال۳۰نفره
ترمینال شهرداری بروجرد

24 صندلی خالی

545,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), تهرود, قم

شنبه

1400/07/24 ساعت 12:00

اتوکار: اسکانیامارال
ترمینال شهرداری بروجرد

13 صندلی خالی

405,000 ریال

رويال سفر

ترمينال شرق بروجرد -> تهران

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1400/07/24 ساعت 14:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP

9 صندلی خالی

700,000 ریال

      تاریخ حرکت