قیمت بلیط اتوبوس بندرانزلی تبریز

شرکت همسفر چابکسواران انزلی

بندرانزلی -> مهاباد (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

تبریز

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 18:45

اتوکار: مان(وی ای پی)

9 صندلی خالی

1,230,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران انزلی

بندرانزلی -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 20:30

اتوکار: ولوو بی۹(وی ای پی)

5 صندلی خالی

1,230,000 ریال

عدل سفر انزلی

بندرانزلی -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 20:45

اتوکار: ولووبی۹ وی ای پی
01344422132

3 صندلی خالی

1,230,000 ریال

      تاریخ حرکت