قیمت بلیط اتوبوس بندرعباس آبادان

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> آبادان

شهرهای بین راهی

بندرماهشهر, چغادک, عسلويه, بندرکنگان, پارسیان

شنبه

1400/07/03 ساعت 11:30

اتوکار: مارال کلاسیک
تلفن رزرو09119460260

18 صندلی خالی

2,000,000 ریال

شرکت آریاسفر بندرعباس

بندرعباس -> آبادان

شهرهای بین راهی

بندردیلم, بندرماهشهر, بندرگناوه, عسلويه, بندرکنگان

شنبه

1400/07/03 ساعت 13:05

اتوکار: مارال ۴۴ نفره
09337494114

35 صندلی خالی

1,400,000 ریال

گیتی پیما بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

شنبه

1400/07/03 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس تک صندلی 30 نفره

18 صندلی خالی

2,140,000 ریال

      تاریخ حرکت