قیمت بلیط اتوبوس بندرعباس ایذه

عدل بندرعباس

بندرعباس -> ایذه

شهرهای بین راهی

یاسوج (بویراحمد), شیراز

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 11:00

اتوکار: اسکانیا
07633621009

36 صندلی خالی

1,800,000 ریال

تک سفر بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> ایذه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

38 صندلی خالی

1,870,000 ریال

1,496,000 ریال
پیک صبا هرمزگان

بندرعباس -> ایذه

شهرهای بین راهی

یاسوج (بویراحمد), شیراز

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 11:30

اتوکار: سوپر کلاسیک
رزرو 09380797224 خورشیدی

29 صندلی خالی

2,000,000 ریال

      تاریخ حرکت