قیمت بلیط اتوبوس بندرعباس تهران

تک سفر بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> تهران جنوب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال

8 صندلی خالی

2,520,000 ریال

2,016,000 ریال
مارال سیر ایرانیان بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> تهران جنوب

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس بی9

13 صندلی خالی

2,500,000 ریال

1,750,000 ریال
شرکت مارال سیرایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 12:00

اتوکار: بی ۹ وی ای پی

21 صندلی خالی

1,800,000 ریال

      تاریخ حرکت