قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال بندرعباس

شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 10:30

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

22 صندلی خالی

1,700,000 ریال

مارال سیر ایرانیان بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس بی9

19 صندلی خالی

1,940,000 ریال

شرکت مارال سیرایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 11:00

اتوکار: بی ۹ وی ای پی

16 صندلی خالی

1,400,000 ریال

      تاریخ حرکت