قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال بندرعباس

تک سفر بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> تهران جنوب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
تلفن رزرو09179542958

22 صندلی خالی

1,946,400 ریال

1,557,120 ریال
مارال سیر ایرانیان بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس بی9

22 صندلی خالی

1,400,000 ریال

شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 10:30

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال
09179542958

18 صندلی خالی

1,200,000 ریال

سؤالات متداول بندرعباس تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس بندرعباس تهران

      تاریخ حرکت