قیمت بلیط اتوبوس بندرعباس زاهدان

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> زاهدان

شهرهای بین راهی

جیرفت, بم

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 08:00

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

22 صندلی خالی

1,000,000 ریال

لوان نور بندرعباس

بندرعباس -> زاهدان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 16:00

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> زاهدان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 16:00

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

22 صندلی خالی

1,200,000 ریال

سؤالات متداول بندرعباس زاهدان

سؤالات متداول بلیط اتوبوس بندرعباس زاهدان

      تاریخ حرکت