قیمت بلیط اتوبوس بندرعباس زاهدان

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم, جیرفت

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 08:00

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

18 صندلی خالی

1,000,000 ریال

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم, جیرفت

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 08:00

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

18 صندلی خالی

1,400,000 ریال

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 11:00

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

      تاریخ حرکت