قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سیرجان و تخفیف در ترمینال بندرعباس

عدل بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> کرمان

شهرهای بین راهی

سیرجان

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44
تلفن رزرو/09177978183 غنی زاده

32 صندلی خالی

330,000 ریال

عدل بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> کرمان

شهرهای بین راهی

سیرجان

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
تلفن رزرو/09177978183 غنی زاده

18 صندلی خالی

520,000 ریال

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

سیرجان

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 10:30

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

20 صندلی خالی

500,000 ریال

سؤالات متداول بندرعباس سیرجان

سؤالات متداول بلیط اتوبوس بندرعباس سیرجان

      تاریخ حرکت