قیمت بلیط اتوبوس بندرعباس شهررضا

گیتی پیما بندرعباس

بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

آباده, شیراز, شهرضا

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 13:30

اتوکار: دورسا وی ای پی دارای مانیتور و شارژر اختصاصی
تلفن رزرو09391612066احمدیان/09032322066اذری

17 صندلی خالی

1,400,000 ریال

همسفرچابکسواران بندرعباس

بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), پایانه صفه (اصفهان ), شهرضا

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 16:00

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

18 صندلی خالی

1,400,000 ریال

همسفرچابکسواران بندرعباس

بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان ), پایانه کاوه (اصفهان ), شهرضا

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 18:00

اتوکار: مان وی ای پی

21 صندلی خالی

1,400,000 ریال

      تاریخ حرکت