قیمت بلیط اتوبوس بندرعباس قم

مارال سیر ایرانیان بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> تهران جنوب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1400/07/24 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس بی9

21 صندلی خالی

2,170,000 ریال

1,953,000 ریال
شرکت مارال سیرایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1400/07/24 ساعت 12:00

اتوکار: بی ۹ وی ای پی

22 صندلی خالی

1,700,000 ریال

راه پیما پارسیان بندرعباس

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1400/07/24 ساعت 12:00

اتوکار: بی ۹ وی ای پی

22 صندلی خالی

1,700,000 ریال

      تاریخ حرکت