قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس یزد و تخفیف در ترمینال بندرعباس

شماره یک بندرعباس

بندرعباس -> یزد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا مارال وی آی پی

19 صندلی خالی

850,000 ریال

شماره یک بندرعباس

بندرعباس -> یزد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا مارال وی آی پی

22 صندلی خالی

850,000 ریال

مارال سیر ایرانیان بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یزد

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس بی9

25 صندلی خالی

1,080,000 ریال

سؤالات متداول بندرعباس یزد

سؤالات متداول بلیط اتوبوس بندرعباس یزد

      تاریخ حرکت