قیمت بلیط اتوبوس بندرعباس یزد

تک سفر بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> تهران جنوب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس بی9

22 صندلی خالی

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال
مارال سیر ایرانیان بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یزد

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس بی9

12 صندلی خالی

1,400,000 ریال

مارال سیر ایرانیان بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یزد

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس بی9

21 صندلی خالی

1,400,000 ریال

سؤالات متداول بندرعباس یزد

سؤالات متداول بلیط اتوبوس بندرعباس یزد

      تاریخ حرکت