قیمت بلیط اتوبوس بهشهر تبریز

شرکت ایران پیما بهشهر-کلانتری

بهشهر -> تبریز

شهرهای بین راهی

زنجان, قزوین

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 15:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / تخت شو
حل سوار شدن ترمینال آزادگان کلانتری 01134525511

6 صندلی خالی

2,140,000 ریال

شرکت ایران پیما بهشهر-کلانتری

بهشهر -> ارومیه

شهرهای بین راهی

زنجان, قزوین, تبریز

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 16:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / تخت شو
محل سوار شدن:کمربندی ترمینال آزادگان بعد از پارک سلامت. کلانتری 01134525511

9 صندلی خالی

2,140,000 ریال

      تاریخ حرکت