قیمت بلیط اتوبوس بهشهر تهران

شرکت ایران پیما بهشهر-کلانتری

بهشهر -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 09:45

اتوکار: Scania Maral 2+2
محل سوار شدن:کمربندی ترمینال آزادگان بعد از پارک سلامت. کلانتری 01134525511

8 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت ایران پیما بهشهر-کلانتری

بهشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 10:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 همراه با مانیتور اختصاصی و شارژ
محل سوار شدن:کمربندی ترمینال آزادگان بعد از پارک سلامت. کلانتری 01134525511

0 صندلی خالی

950,000 ریال

شرکت ایران پیما بهشهر-کلانتری

بهشهر -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 11:45

اتوکار: SCANIA ۲+۲
محل سوار شدن:کمربندی ترمینال آزادگان بعد از پارک سلامت. کلانتری 01134525511

10 صندلی خالی

570,000 ریال

      تاریخ حرکت