قیمت بلیط اتوبوس بهشهر شیراز

شرکت ایران پیما بهشهر-کلانتری

بهشهر -> شیراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیامارال وی ای پی تخت شو
محل سوار شدن: کمربندی ترمینال آزادگان کلانتری 01134525511

6 صندلی خالی

2,450,000 ریال

      تاریخ حرکت