قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال بوکان

سعادت بوکان (تعاونی7)

بوکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 21:00

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، ولوو

20 صندلی خالی

580,000 ریال

سعادت بوکان (تعاونی7)

بوکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 21:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، مارال تخت شو

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

سعادت بوکان (تعاونی7)

بوکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 22:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع، مارال تخت شو.مانیتوردار

21 صندلی خالی

1,000,000 ریال

سؤالات متداول بوکان تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس بوکان تهران

      تاریخ حرکت