قیمت بلیط اتوبوس بوکان تهران

سعادت بوکان (تعاونی7)

بوکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، مارال تخت شو

20 صندلی خالی

1,300,000 ریال

سعادت بوکان (تعاونی7)

بوکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 21:00

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، ولوو

38 صندلی خالی

750,000 ریال

سعادت بوکان (تعاونی7)

بوکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، مارال تخت شو.مانیتوردار

13 صندلی خالی

1,300,000 ریال

سؤالات متداول بوکان تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس بوکان تهران

      تاریخ حرکت