قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال بیرجند

ایران پیما بیرجند

ترمینال بیرجند -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 12:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
تلفن رزرو بلیط - 05632312047

43 صندلی خالی

1,050,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

35 صندلی خالی

1,050,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس B9 R.... VIP
تلفن رزرو 32319595//32313892

16 صندلی خالی

1,750,000 ریال

سؤالات متداول بیرجند تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس بیرجند تهران

      تاریخ حرکت