قیمت بلیط اتوبوس بیرجند تهران

ایران پیما بیرجند

ترمینال بیرجند -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 12:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
تلفن رزرو بلیط - 05632312047

27 صندلی خالی

1,350,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال

26 صندلی خالی

1,360,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس B9 R.... VIP

12 صندلی خالی

2,290,000 ریال

سؤالات متداول بیرجند تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس بیرجند تهران

      تاریخ حرکت