قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس زابل و تخفیف در ترمینال بیرجند

همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زابل

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

45 صندلی خالی

510,000 ریال

408,000 ریال
همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زابل

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

41 صندلی خالی

510,000 ریال

408,000 ریال

سؤالات متداول بیرجند زابل

سؤالات متداول بلیط اتوبوس بیرجند زابل

      تاریخ حرکت