قیمت بلیط اتوبوس بیرجند زابل

همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زابل

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 12:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

40 صندلی خالی

510,000 ریال

همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زابل

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 13:45

اتوکار: اتوبوس مارالvip 32

22 صندلی خالی

800,000 ریال

      تاریخ حرکت