قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس مشهد و تخفیف در ترمینال بیرجند

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان)

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/02/03 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا vip

20 صندلی خالی

750,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان)

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/02/03 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا vip

25 صندلی خالی

750,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان)

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/02/03 ساعت 09:10

اتوکار: اتوبوس اسکانیا vip

15 صندلی خالی

750,000 ریال

سؤالات متداول بیرجند مشهد

سؤالات متداول بلیط اتوبوس بیرجند مشهد

      تاریخ حرکت