قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس مشهد و تخفیف در ترمینال بیرجند

پیک معتمد بیرجند شماره 2

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 06:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

44 صندلی خالی

446,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا vip

19 صندلی خالی

750,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا vip

22 صندلی خالی

750,000 ریال

سؤالات متداول بیرجند مشهد

سؤالات متداول بلیط اتوبوس بیرجند مشهد

      تاریخ حرکت