قیمت بلیط اتوبوس بیرجند مشهد

پیک معتمد بیرجند شماره 2

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 06:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

35 صندلی خالی

580,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا vip

18 صندلی خالی

980,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا vip

0 صندلی خالی

980,000 ریال

سؤالات متداول بیرجند مشهد

سؤالات متداول بلیط اتوبوس بیرجند مشهد

      تاریخ حرکت