قیمت بلیط اتوبوس بیرجند مشهد

پیک معتمد بیرجند شماره 2

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 06:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

38 صندلی خالی

580,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان)

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا vip

19 صندلی خالی

980,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان)

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا vip

16 صندلی خالی

980,000 ریال

      تاریخ حرکت