قیمت بلیط اتوبوس تبریز تهران

جهان گشت مهر تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 07:00

اتوکار: VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

25 صندلی خالی

1,295,000 ریال

جهان گشت مهر تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

25 صندلی خالی

1,295,000 ریال

آسیا سفر تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، تلفن رزرو : 09146654885

25 صندلی خالی

1,295,000 ریال

      تاریخ حرکت