قیمت بلیط اتوبوس تبریز سراب

مارال سیر ایرانیان

تبریز -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سراب

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 06:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

40 صندلی خالی

195,000 ریال

مارال سیر ایرانیان

تبریز -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سراب

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 08:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

39 صندلی خالی

195,000 ریال

کجاوه تبریز

تبریز -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سراب

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 08:30

اتوکار: MAN 2+2

25 صندلی خالی

195,000 ریال

سؤالات متداول تبریز سراب

سؤالات متداول بلیط اتوبوس تبریز سراب

      تاریخ حرکت