قیمت بلیط اتوبوس تبریز سراب

مارال سیر ایرانیان

تبریز -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سراب

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 06:30

اتوکار: Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

42 صندلی خالی

195,000 ریال

مارال سیر ایرانیان

تبریز -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سراب

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 08:00

اتوکار: Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

39 صندلی خالی

195,000 ریال

کجاوه تبریز

تبریز -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سراب

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 08:30

اتوکار: Benz classicus 2+2

19 صندلی خالی

195,000 ریال

      تاریخ حرکت