قیمت بلیط اتوبوس تبریز لنگرود

گیلان تبار تبریز

تبریز -> چالوس

شهرهای بین راهی

لنگرود

شنبه

1400/07/24 ساعت 15:45

اتوکار: Scania VIP 2+1 / پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، بارعایت اصول بهداشتی تلفن دفتر34791122-041

10 صندلی خالی

1,470,000 ریال

سپهر آسیای تبریز

تبریز -> نوشهر

شهرهای بین راهی

لنگرود

شنبه

1400/07/24 ساعت 16:00

اتوکار: Benz O500 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، بعثت سفرسابق 34792299-41 34789579-041

25 صندلی خالی

1,470,000 ریال

سپهر آسیای تبریز

تبریز -> رودسر

شهرهای بین راهی

لنگرود

شنبه

1400/07/24 ساعت 20:00

اتوکار: Renauit Elyad3 VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، بعثت سفرسابق 34792299-041 34789579-041

0 صندلی خالی

1,470,000 ریال

      تاریخ حرکت