قیمت بلیط اتوبوس تبریز لنگرود

گیلان تبار تبریز

تبریز -> چالوس

شهرهای بین راهی

لنگرود

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 15:45

اتوکار: Scania VIP 2+1 / پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، بارعایت اصول بهداشتی تلفن دفتر34791122-041

20 صندلی خالی

1,470,000 ریال

سپهر آسیای تبریز

تبریز -> نوشهر

شهرهای بین راهی

لنگرود

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 16:00

اتوکار: Scania VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، بعثت سفرسابق 34792299-041 34789579

19 صندلی خالی

1,470,000 ریال

گیلان تبار تبریز

تبریز -> لنگرود

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 20:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1 / پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، بارعایت اصول بهداشتی تلفن دفتر34791122-041

20 صندلی خالی

1,470,000 ریال

سؤالات متداول تبریز لنگرود

سؤالات متداول بلیط اتوبوس تبریز لنگرود

      تاریخ حرکت