قیمت بلیط اتوبوس تبریز مشهد

لوان نور تبریز

تبریز -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

14 صندلی خالی

2,645,000 ریال

تک سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 16:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، ارتباط با مدیرعامل جهت انتقاد و شکایت 09141018246 (مرتضی مطلبی)

6 صندلی خالی

2,645,000 ریال

تک سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 16:00

اتوکار: VIP - مارال تخت شو
ارتباط با مدیرعامل جهت انتقاد و شکایت 09141018246 مرتضی مطلبی

1 صندلی خالی

2,645,000 ریال

      تاریخ حرکت