قیمت بلیط اتوبوس تبریز میاندوآب

ترابر بی تا تبریز 15

تبریز -> شاهین دژ

شهرهای بین راهی

میاندوآب

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 08:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

13 صندلی خالی

235,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> میاندوآب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2

20 صندلی خالی

235,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> میاندوآب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2

20 صندلی خالی

235,000 ریال

      تاریخ حرکت