قیمت بلیط اتوبوس تربت حیدریه تهران

شرکت مسافربری لوان نورتربت حیدریه

تربت حیدریه -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 16:30

اتوکار: ولووبی۹

5 صندلی خالی

1,150,000 ریال

شرکت مسافربری لوان نورتربت حیدریه

تربت حیدریه -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 17:00

اتوکار: ولوو وی ای پی

4 صندلی خالی

1,900,000 ریال

      تاریخ حرکت