قیمت بلیط اتوبوس تنکابن بجنورد

شرکت شماره یک تنکابن

تنکابن -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سارئ, گرگان, آزادشهر, بجنورد

شنبه

1400/07/03 ساعت 13:45

اتوکار: وی ای پی۲۵نفره تخت شو

13 صندلی خالی

1,900,000 ریال

شرکت شماره یک تنکابن

تنکابن -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سارئ, گرگان, آزادشهر, بجنورد

شنبه

1400/07/03 ساعت 16:00

اتوکار: وی ای پی۲۵نفره تخت شو

12 صندلی خالی

1,900,000 ریال

      تاریخ حرکت