قیمت بلیط اتوبوس تهران آمل

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> سارئ

شهرهای بین راهی

بابل, آمل

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 05:30

اتوکار: SCANIA

6 صندلی خالی

380,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

محمودآباد (مازندران ), آمل

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 06:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

8 صندلی خالی

590,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

گرگان, بهشهر, سارئ, بابل, آمل

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 06:30

اتوکار: SCANIA-MARAL

14 صندلی خالی

380,000 ریال

      تاریخ حرکت