قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اصفهان و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

زرین شهر لنجان, اصفهان کاوه

یکشنبه

1400/02/19 ساعت 09:15

اتوکار: VIP مانیتوردار*شارژاختصاصی*تغذیه*ماسک

13 صندلی خالی

720,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اصفهان (پایانه کاوه)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/19 ساعت 09:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی تخت شو-
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو

11 صندلی خالی

700,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/19 ساعت 09:30

اتوکار: ماهانVIP مانیتوردار(کاوه و صفه )(طرح فاصله گذاری)
سکوی شماره 4

16 صندلی خالی

720,000 ریال

سؤالات متداول تهران اصفهان

سؤالات متداول بلیط اتوبوس تهران اصفهان

      تاریخ حرکت