قیمت بلیط اتوبوس تهران اصفهان

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> شیراز

شهرهای بین راهی

مرودشت, سعادت شهر, آباده, شهرضا, اصفهان

پنج شنبه

1400/06/25 ساعت 21:00

اتوکار: VIP+مانیتوردار+شارژر+پذیرایی+ماسک+NEW

14 صندلی خالی

940,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> شیراز (فارس )

شهرهای بین راهی

آباده, اصفهان

پنج شنبه

1400/06/25 ساعت 21:00

اتوکار: ۲۵نفرهV.I.Pمانیتوردار(طرح فاصله گذاری)

8 صندلی خالی

940,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شیراز

شهرهای بین راهی

سعادت شهر, آباده, شهرضا, اصفهان صفه, اصفهان کاوه

پنج شنبه

1400/06/25 ساعت 21:00

اتوکار: VIP مانیتوردار*شارژاختصاصی*تغذیه*ماسک

9 صندلی خالی

940,000 ریال

سؤالات متداول تهران اصفهان

سؤالات متداول بلیط اتوبوس تهران اصفهان

      تاریخ حرکت