قیمت بلیط اتوبوس تهران اهواز

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> اندیمشک

شهرهای بین راهی

خرم آباد (لرستان ), دزفول, اهواز

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 09:00

اتوکار: ّVIPمانیتوردارباشارژراختصاصی

5 صندلی خالی

1,940,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک, شوش

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 11:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی تخت شو-

11 صندلی خالی

1,940,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک, شوش

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 12:30

اتوکار: وی آی پی شارژردار۲۵صندلی تخت شو

15 صندلی خالی

1,940,000 ریال

سؤالات متداول تهران اهواز

سؤالات متداول بلیط اتوبوس تهران اهواز

      تاریخ حرکت