قیمت بلیط اتوبوس تهران اهواز

آسیا سفر تهران ترمینال جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> دزفول

شهرهای بین راهی

اهواز

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار درسا
www.asiasafar.cc

5 صندلی خالی

1,940,000 ریال

تعاونی شماره هفت عدل پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> دزفول

شهرهای بین راهی

اهواز

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 08:45

اتوکار: اتوبوس مارال وی ای پی مانیتوردار

10 صندلی خالی

1,940,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> دزفول

شهرهای بین راهی

اهواز

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 08:45

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

12 صندلی خالی

1,940,000 ریال

      تاریخ حرکت