قیمت بلیط اتوبوس تهران بجستان

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> قائن

شهرهای بین راهی

برداسکن, گناباد, بجستان

شنبه

1400/07/24 ساعت 14:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی-09331041988

11 صندلی خالی

2,030,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> سرایان

شهرهای بین راهی

فردوس (خراسان ), برداسکن, بجستان

شنبه

1400/07/24 ساعت 15:00

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
09331041988--55185408

8 صندلی خالی

2,030,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> قائن

شهرهای بین راهی

برداسکن, بجستان

شنبه

1400/07/24 ساعت 15:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10-09331041988

8 صندلی خالی

2,030,000 ریال

      تاریخ حرکت