قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بجنورد و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> درگز

شهرهای بین راهی

بجنورد

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 14:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

24 صندلی خالی

1,220,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> شیروان (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 17:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

24 صندلی خالی

1,590,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> شیروان (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 17:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

11 صندلی خالی

1,590,000 ریال

سؤالات متداول تهران بجنورد

سؤالات متداول بلیط اتوبوس تهران بجنورد

      تاریخ حرکت