قیمت بلیط اتوبوس تهران بروجن

همسفر چابکسواران پایانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> بروجن

شهرهای بین راهی

اصفهان, فولادشهر, زرین شهر

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 13:00

اتوکار: MAN VIP مانیتور شخصی

10 صندلی خالی

1,310,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> ایذه

شهرهای بین راهی

لردگان, زرین شهر لنجان, بروجن

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ۳۲

13 صندلی خالی

1,120,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> بروجن

شهرهای بین راهی

زرین شهر لنجان, اصفهان کاوه

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 20:30

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شو (پذیرائی ویژه وماسک)

11 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت