قیمت بلیط اتوبوس تهران بشرویه

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> بشرویه

شهرهای بین راهی

طبس, خور(اصفهان), نائین, اردستان

شنبه

1400/07/24 ساعت 17:00

اتوکار: V I P

7 صندلی خالی

2,030,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> طبس

شهرهای بین راهی

خور(اصفهان), نائین, اردستان, بشرویه

شنبه

1400/07/24 ساعت 17:00

اتوکار: V I P

15 صندلی خالی

2,030,000 ریال

      تاریخ حرکت