قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بندرعباس و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), سیرجان, شهربابک (کرمان )

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 11:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی تخت شو-
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو سکوی تعاونی 13

14 صندلی خالی

1,920,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), سیرجان, شهربابک (کرمان ), انار, یزد

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 12:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10-09194855617

14 صندلی خالی

1,920,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 13:45

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

1,620,000 ریال

      تاریخ حرکت