قیمت بلیط اتوبوس تهران بیرجند

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> بیرجند

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 06:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

17 صندلی خالی

1,760,000 ریال

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

طبس, بیابانک (اصفهان ), انارک

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 12:30

اتوکار: VIP25نفره

12 صندلی خالی

2,290,000 ریال

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

طبس, بیابانک (اصفهان )

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 13:30

اتوکار: VIP25نفره

11 صندلی خالی

2,290,000 ریال

سؤالات متداول تهران بیرجند

سؤالات متداول بلیط اتوبوس تهران بیرجند

      تاریخ حرکت