قیمت بلیط اتوبوس تهران تبریز

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> ارومیه

شهرهای بین راهی

بستان آباد, تبریز

شنبه

1400/07/03 ساعت 11:15

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP(مانیتوردار)

14 صندلی خالی

1,300,000 ریال

ایران پیام نو

پایانه غرب -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 11:30

اتوکار: MAN VIP 2+1

18 صندلی خالی

1,300,000 ریال

تعاونی 14پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 11:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

17 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت