قیمت بلیط اتوبوس تهران تبریز

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> اهر

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1400/05/14 ساعت 06:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
به همراه پک بهداشتی

17 صندلی خالی

1,300,000 ریال

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> اهر

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1400/05/14 ساعت 07:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
به همراه پک بهداشتی

18 صندلی خالی

1,300,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/05/14 ساعت 08:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
تلفن هماهنگی09919762218

14 صندلی خالی

1,300,000 ریال

سؤالات متداول تهران تبریز

سؤالات متداول بلیط اتوبوس تهران تبریز

      تاریخ حرکت