قیمت بلیط اتوبوس تهران تیل

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> تیل

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 19:45

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,430,000 ریال

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> شبستر

شهرهای بین راهی

تیل

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 21:15

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1

18 صندلی خالی

1,430,000 ریال

      تاریخ حرکت