قیمت بلیط اتوبوس تهران خرمشهر

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز, اندیمشک, شوش, خرمشهر

شنبه

1400/07/03 ساعت 11:15

اتوکار: وی آی پی تخت شو

9 صندلی خالی

2,030,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

0 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز, شوش, اندیمشک, خرمشهر

شنبه

1400/07/03 ساعت 17:45

اتوکار: وی آی پی مانیتوردار شارژاختصاصی تخت شو

8 صندلی خالی

2,030,000 ریال

      تاریخ حرکت