قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس خوانسار و تخفیف در ترمینال تهران

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> خوانسار

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

15 صندلی خالی

760,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

خوانسار

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

29 صندلی خالی

760,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

خوانسار

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس VIP-MARAL

23 صندلی خالی

850,000 ریال

سؤالات متداول تهران خوانسار

سؤالات متداول بلیط اتوبوس تهران خوانسار

      تاریخ حرکت