قیمت بلیط اتوبوس تهران خوانسار

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> خوانسار

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 06:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

16 صندلی خالی

760,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> خوانسار

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

15 صندلی خالی

760,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

خوانسار

شنبه

1400/07/24 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس VIP-MARAL

15 صندلی خالی

850,000 ریال

      تاریخ حرکت