قیمت بلیط اتوبوس تهران دهگلان

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

دهگلان

شنبه

1400/07/24 ساعت 09:45

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

15 صندلی خالی

1,170,000 ریال

دیدار سیر گیتی

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

دهگلان

شنبه

1400/07/24 ساعت 10:15

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / تخت شو
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / تخت شو

17 صندلی خالی

1,150,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

دهگلان

شنبه

1400/07/24 ساعت 10:30

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

25 صندلی خالی

1,170,000 ریال

      تاریخ حرکت