قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس رویان و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

محمودآباد (مازندران ), آمل

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 06:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

8 صندلی خالی

640,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

محمودآباد (مازندران )

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 07:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

10 صندلی خالی

640,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

محمودآباد (مازندران )

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 08:00

اتوکار: وی آی پی۲۵ نفره تخت شو**مانیتوردار

7 صندلی خالی

640,000 ریال

سؤالات متداول تهران رویان

سؤالات متداول بلیط اتوبوس تهران رویان

      تاریخ حرکت