قیمت بلیط اتوبوس تهران زاهدان

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> زاهدان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 07:45

اتوکار: classicus 2+1

16 صندلی خالی

2,030,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم, کرمان, رفسنجان

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 08:30

اتوکار: تک صندلی۳۲

16 صندلی خالی

2,030,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> زاهدان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 08:30

اتوکار: classicus 2+2

18 صندلی خالی

1,430,000 ریال

سؤالات متداول تهران زاهدان

سؤالات متداول بلیط اتوبوس تهران زاهدان

      تاریخ حرکت