قیمت بلیط اتوبوس تهران زاهدان

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> زاهدان

شهرهای بین راهی

باغین(کرمان), بم, رفسنجان, انار

شنبه

1400/07/24 ساعت 08:30

اتوکار: VIPتخت شو+پذیرائی +ماسک

10 صندلی خالی

2,420,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> زاهدان

شهرهای بین راهی

باغین(کرمان), بم, رفسنجان, انار

شنبه

1400/07/24 ساعت 09:30

اتوکار: VIPتخت شو+پذیرائی +ماسک

13 صندلی خالی

2,420,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

16 صندلی خالی

2,030,000 ریال

      تاریخ حرکت