قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس زاهدان و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> زاهدان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 12:30

اتوکار: VIP 2+1

11 صندلی خالی

1,860,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس VIP-تخت شو

18 صندلی خالی

1,860,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> زاهدان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1

6 صندلی خالی

1,860,000 ریال

سؤالات متداول تهران زاهدان

سؤالات متداول بلیط اتوبوس تهران زاهدان

      تاریخ حرکت