قیمت بلیط اتوبوس تهران سلماس

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> سلماس

شهرهای بین راهی

تبریز

شنبه

1400/07/03 ساعت 19:30

اتوکار: مان ۲۶نفره VIPتخت شو USBدار
09101936589

9 صندلی خالی

1,520,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

15 صندلی خالی

1,520,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 20:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
تلفن هماهنگی09919762218

12 صندلی خالی

1,520,000 ریال

      تاریخ حرکت