قیمت بلیط اتوبوس تهران سیرجان

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), شهربابک (کرمان ), یزد, سیرجان

شنبه

1400/07/24 ساعت 12:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10-09358993091

5 صندلی خالی

1,940,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

شهربابک (کرمان ), سیرجان

شنبه

1400/07/24 ساعت 13:50

اتوکار: VIP تخت شو۲۵ نفره
ترمینال جنوب

15 صندلی خالی

1,940,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), شهربابک (کرمان ), سیرجان

شنبه

1400/07/24 ساعت 14:30

اتوکار: VIP تخت شو با شارژراختصاصی

12 صندلی خالی

1,930,000 ریال

      تاریخ حرکت