قیمت بلیط اتوبوس تهران شهررضا

شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شیراز

شهرهای بین راهی

سعادت شهر, آباده, اصفهان, شهرضا

شنبه

1400/07/24 ساعت 10:15

اتوکار: بی۹ * V.I.P 25 تخت شو
حضورمسافرین محترم 15 دقیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

10 صندلی خالی

1,130,000 ریال

شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> کازرون

شهرهای بین راهی

شیراز, سعادت شهر, آباده, شهرضا

شنبه

1400/07/24 ساعت 12:45

اتوکار: مارال۲۵* V.I.P تخت شو
حضورمسافرین محترم 15 دقیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

12 صندلی خالی

1,130,000 ریال

شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> جهرم

شهرهای بین راهی

شیراز, سعادت شهر, آباده, شهرضا

شنبه

1400/07/24 ساعت 13:45

اتوکار: بی۹ * V.I.P 25 تخت شو
حضورمسافرین محترم 15 دقیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

14 صندلی خالی

1,130,000 ریال

      تاریخ حرکت